پرسش از

دکتر سید علیرضا موسوی

سر درد، سرگیجه، احساس ضعف عضلانی، تغییر ناگهانی در بینایی و شنوایی، لرزش و… از علائم مهمی هستند که با دیدن آنها باید به متخصص مراجعه نمود.

عفونت ها حتی در سیستم عصبی نیز رخ می دهند که نتایج چنین عفونتی ایجاد بیماری هایی مانند مننژیت و انواع آبسه ها مغزی می باشد.

بله، یکی از مهم ترین موضوعات در این مبحث، انواع اختلال خواب است که می تواند شامل بیخوابی، کم خوابی و یا بدخوابی باشد.

انواع آسیب نخاعی را هم می توان در این مجموعه جای داد زیرا در ارتباط مستقیم با اعصاب بوده که شامل بیماری هایی مانند تنگی کانال نخاعی، دیسک کمر و مواردی از این دست می شود.

با توجه به ارتباط مستقیم حواسی مانند شنوایی و تکلم با اعصاب، کوچکترین مشکلی می تواند سبب اختلال در شنوایی یا قدرت حرف زدن افراد گردد

گاهی برخی بیماری ها می توانند سلول های عصبی را دچار تجزیه و نابودی کنند، از جمله بیماری هایی مثل پارکینسون و آلزایمر.

برخی بیماری های مربوط به مغـز و اعصـاب می توانند در افراد به صورت ناگهانی سبب افت هوشیاری شوند، در چنین شرایطی برای تشخیص بایستی سریعاً به پزشک مراجعه کرد.