preloader
Edit Content

متخصص بیماری های مغز و اعصاب و ستون فقرات

اطلاعات تماس

آرتروز گردن

دسته: آرتروز گردن

آرتروز گردن

آرتروز گردن

آرتروز گردن به بیماری گفته می شود که در آن بیمار، احساس خشک بودن گردن، عدم انعطاف مناسب و همچنین درد در ناحیه گردن را به وضوح احساس می کند. این بیماری مرد و زن نمی شناسد و هر دو…

Call Now Button